iWoman.pl iWoman.pl

przejdź do listy blogów przejdź do serwisu

LogowanieRejestracja

XIV Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy zaprasza na koncert z udziałem sopranistki Marzeny Lubaszko.

Chcesz tam być?

Odpowiedz poprawnie na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenie na koncert:

NOBODY HAS EVER LIKED IT 25.07.2013r w Kościele zimowym w Świdnicy.

Pytanie konkursowe brzmi: : 
Kto jest reżyserem koncertu NOBODY HAS EVER LIKED IT  ?


Swoją odpowiedź wyślij na adres: marketing@firma.money.pl


5 pierwszych poprawnych odpowiedzi wygrywa. Konkurs trwa do 23 lipca.

Czas start! 

Regulamin konkursu Festiwal Bachowski

1.1. Konkurs Festiwal Bachowski (dalej: Konkurs) nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
1.2. Organizatorem konkursu jest Money.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl.  Grunwaldzki 23, kod poczt. 50-365, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla  Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 45348, NIP  897-16-52-608 o kapitale zakładowym 3509500 złotych.
1.3. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator XIV Międzynarodowy Festiwal Bachowski 2013 Świdnica,  FUNDACJA IMIENIA JANA SEBASTIANA BACHA  z siedzibą w Świdnicy, ul. Plac pokoju 2, kod poczt. 58-100, nr KRS: 00000425825, NIP: 8842745213, zwana dalej Sponsorem.

2.1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach od 19 lipica 2013 roku do 23 lipca 2013r.

2.2. Udział w Konkursie może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim.

2.3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora programu i ich rodziny oraz pracownicy Sponsora i ich rodziny.

3.1. Nagrody w Konkursie stanowią:
1) Podwójne zaproszenie na koncert: NOBODY HAS EVER LIKED IT w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego 2013 w Świdnicy, sztuk 5 o wartości 250zł

4.1. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na  pytanie
Konkursowe:  Kto jest reżyserem koncertu NOBODY HAS EVER LIKED IT .

4.2. Nagrodę otrzymają osoby, które jako pierwsze wyślą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe na adres: marketing@firma.money.pl

4.3. Jedna osoba może wygrać tylko jedno podwójne zaproszenie.

4.4. Organizator Konkursu może wykluczyć z udziału
w Konkursie każdą osobę, której odpowiedź konkursowa nie spełnia wymogów określonych w ust.

5.1. Spośród wszystkich odpowiedzi konkursowych nadesłanych przez osoby, które spełniły wymogi określone w ust. 4.1 i nie zostały wykluczone z udziału w Konkursie, Organizator wraz z Fundatorem wybierają, biorąc pod uwagę kolejność nadesłanych poprawnych odpowiedzi.

5.2. O wynikach konkursu oraz przyznaniu nagród Organizator informuje na stronie internetowej Konkursu w terminie do 24 lipca 2013 roku, a także pocztą
elektroniczną na adres podany przez uczestnika Konkursu

5.3. Nagrodzony jest obowiązany do samodzielnego odebrania biletów u organizatora, dostępnych w kasie Festiwalu zaraz po ogłoszeniu wyników konkursu.
 

 

2013-07-19 08:18
Konkursy Komentarze (1)